Contacte

Ens pots trobar al Camp Municipal Sant Genís-Institut Vall d’Hebron.

Cotxe: Sortida 5 Ronda de Dalt

Metro: L3 i L5 – Vall d’Hebron

Bus: 27, 60, 119, H4 i V17

Informació general

info@barcelonawss.com

Comunicació

comunicacion@barcelonawss.com

WSS Academy

academia@barcelonawss.com

Partners i patrocinadors

partners@barcelonawss.com