Col·laboració amb l’ONG Al Karia

Aquest divendres la Women’s Soccer School Barcelona realitzarà una recollida de roba i calçat esportiu en el marc de la col·laboració amb l’ONG Al Karia. És per això que animem a totes les famílies i jugadores que portin alguna peça de vestir, bambes o botes en bon estat per entregar-les al punt de recollida que veuran al camp. Tot el material que es reculli es destinarà a l’organització d’un campus esportiu del Senegal.

Es tracta d’una acció organitzada per la WSCommunity, projecte liderat per Gerard Taulé, que destaca que “treballem per acostar aquestes siutacions a les jugadores i fer visibles i sensibilitzar a tothom de les diferències socials que ens rodegen.” I afegeix que en un futur li agradaria ser capaços de “ser nosaltres qui organitzem un campus solidari on les nostres jugadores siguin les formadores i visquin en primera persona aquesta experiència.”

L’ONG Al Karia és una associació catalana de solidaritat i desenvolupament que té com a objectiu col·laborar i acompanyar a les poblacions rurals no industrialitzades dels països en via de desenvolupament. A part del Senegal, Al Karia ha dut a terme projectes de cooperació al Marroc, el Perú, l’Equador i el Líban.